Hopp til hovedinnhold

Fasiliteter

Treningsfilosofi:

Hestene trenes allsidig og individuelt.

Basisen for løpshester er to intervall treninger pr. uke.

I tillegg får hestene dressur trening under sal. De blir  longert med innspenning, samt at
vi også bruker bommer og små hinder i vårt løsgjørende arbeid med hestene.

 Unghestene starter treningen på høsten som halvannet åringer. De får mengdetrening under vinteren, mye skritt og jogg. Etter hvert som de blir stadig sterkere, lar vi de få strekke litt på seg i korte speeder. Banejobb under sommeren som 2-åringer.
 

 

Vi vektlegger trivsel og variasjon i treningen, i kombinasjon med mye utegang og kvalitetsfor!
 

 

Treningsløype, noe kupert, 1600 m.

 

Rettbane i dyp sand, med lett stigning ca. 450 meter lang.

 

Flat rundbane i dyp sand, 800 m.

 

Stranden mellom Rødhus og Blokkhus.

 

 

Ridbane / longering:

Vi har ridebane og kun 500 m. fra vår gård er det et ridehus, dette benytter vi oss av til både "dressur", sprang ridning og longering med innspenning.

 

Stallen:

Består av store lyse og trivelige bokser. God høyde under taket, som sikrer meget god luft sirkulasjon.

 

Stallen vår!

Utearealer:

Vi har mange store beiter og luftegårder, hvor hestene har tilgang til grovfor og vann. Fordelen ved at vi har mange beiter og paddocker, er at vi kan tilpasse hvilke hester som trives sammen, og hvor lenge de går ute. Hestene våre kommer ut 365 dager i året!

   
Glade hester!  

Hestetransport:

Egen to-hesters bil, samt henger. Slik at vi alltid kan transportere våre hester selv, på den måten slipper de å være utsatt for eventuell smittefare på fellestransport etc.

To hesters bil, samt henger